U bent hier:

Verplichte training voor (professionele) gebruikers van PU-producten

 

De Europese Commissie heeft een nieuwe beperking op het gebruik van bepaalde PU-producten aangenomen. De maatregel is gericht op het voorkomen van ademhalings- en huidsensibilisaties als gevolg van verkeerd gebruik van diisocyanaten (die gebruikt worden in PU-producten). Vanaf 2023 zijn professionele gebruikers verplicht trainingen te volgen voorafgaand aan het gebruik van deze producten, zodat de veiligheid gegarandeerd is.

wetgeving kitten

De nieuwe maatregel gaat over een specifieke stof die gebruikt wordt in lijmen en mastieken. Polyurethaan (PU) kent vele toepassingen in de bouw, verpakkingen, industrie, transport en nog veel meer. PU-producten ontstaan uit een reactie van diisocyanaten en polyolen en worden tijdens de reactie opgebruikt. Voorwerp van discussie zijn nu precies deze diisocyanaten, die bij verkeerd gebruik ongewenste gevolgen kunnen hebben. Het doel van de nieuwe maatregel is om eventuele risico's op sensibilisatie van de luchtwegen te verminderen. Door sensibilisatie kan een persoon na blootstelling met een bepaalde stof er allergisch voor worden, waardoor na nieuw contact met de stof allergische reacties en ademhalingsproblemen kunnen optreden. Net om deze ongewenste reacties te vermijden, is opleiding de beste oplossing. Mits de juiste opleiding, is het gebruik van diisocyanaten bevattende PU-producten namelijk perfect veilig.

Voor de gewone consument gelden sowieso al langer beperkingen op het gebruik van diisocyanaten. In afgewerkte eindproducten voor gewone consumenten, zijn dan ook geen diisocyanaten te vinden. De nieuwe opleidingsverplichting geldt uitsluitend voor professionele gebruikers.

Verplichting geldt vanaf 2023

Professionele gebruikers van diisocyanaten bevattende producten moeten verplicht een training krijgen alvorens ze ermee aan de slag mogen. Een verplichte opleiding wordt gezien als de meest geschikte, beschermende en doeltreffende maatregel voor risicobeheersing in de hele EU om het aantal gevallen van beroepsastma onder werknemers die met diisocyanaten te maken hebben, te verminderen. Zo draagt men op een efficiënte manier bij tot de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. 

Op EU-weide schaal specifieke opleidingen voorzien voor een grote groep werknemers, gaat niet van de ene op de andere dag. Om voldoende tijd te geven aan fabrikanten en gebruikers, voorziet men daarom een overgangsperiode van drie jaar, tot 4 augustus 2023. Vanaf 24 februari 2022 moet wel al op het etiket van de producten een zin staan die de opleidingsvereiste aangeeft. Zo is er voldoende tijd om alle gebruikers van PU-producten tijdig op te leiden en te certificeren.

Meer informatie over de nieuwe beperking vindt u in de publicatie "Een veilige toekomst voor polyurethaanproducten". Deze is in de eerste plaats voor lijm- en mastiekenfabrikanten bedoeld, zodat zij de nieuwe maatregelen vlot naar hun (professionele) klanten kunnen communiceren. De leaflet is een inititief van de FEICA (de Europese vertegenwoordiger van de industrie voor lijmen en mastieken) en wordt ondersteund door DETIC.